تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی کربلایی حیدر عیسایی - شیعیان چگونه شناخته می شوند ؟
پایگاه اطلاع رسانی کربلایی حیدر عیسایی
نه شرقی نه غربی حكومت علوی

از محمد بن مسلم، از امام باقر(ع)، فرمود: 
هر مذهبى شما را با خود نكشاند، به خدا شیعه ما نیست جز كسى كه اطاعت خدا عز و جل كند. 
رسول خدا (ص) در سخنرانى حجة الوداعش فرمود: 
آیا مردم، به خدا هیچ چیزى نیست كه شما را به بهشت نزدیك و از دوزخ دور كند جز آنكه به شما فرمان دادم بدان، و هیچ چیزى نیست كه شما را به دوزخ نزدیك و از بهشت دور كند جز آنكه شما را از آن نهى كردم، هلا روح الامین در دلم افكند كه هیچ دم زنى نمیرد تا روزى خود را كاملا بگیرد، از خدا بپرهیزید و در جستن روزى آرامى كنید و اگر روزى یكى از شما دیرتر رسد او را وادار نسازد كه از راه نامشروعش بجوید، زیرا آنچه نزد خدا است جز به طاعت او دریافت نشود. 

جابر، از  قول امام باقر (ع) گوید: به من فرمود: 
اى جابر، آیا كسى كه خود را به شیعه بندد همینش بس باشد كه دوستى ما خاندان را دارد، به خدا شیعه ما نباشد جز كسى كه از خدا پرهیزد و او را فرمان برد، شیعه‏ هاى ما شناخته نمى ‏شوند جز به نشانه تواضع و خشوع و امانت‏دارى و كثرت یاد خدا و روزه و نماز و نیكى كردن به پدر و مادر و وارسى حال همسایگان از درویشان و مستمندان و بدهكاران و یتیمان و راستگوئى و خواندن قرآن و نگه داشتن زبان از مردم جز به ذكر خیر و آنها امین عشائر خودند در هر چیز. 
جابر گوید: من گفتم: یا ابن رسول الله، امروزه ما كسى را بدینسان نشناسیم، 
فرمود: اى جابر، مبادا روشهاى مردم تو را به این عقیده كشند كه براى مرد همین بس باشد كه گوید: من على را دوست دارم و پیرو اویم و سپس با این گفته زبانى فعال نباشد، اگر گوید: 
من رسول خدا (ص) را دوست دارم و رسول خدا (ص) بهتر از على (ع) است و سپس پیروى از شیوه او نكند و به روش او كار نكند دوستى او براى وى سودى ندهد، از خدا بپرهیز و براى خدا كار كنید، به راستى میان خدا و كسى خویشى نیست، دوست‏ ترین بنده ‏ها نزد خدا عز و جل و ارجمندترین ‏شان نزد او با تقواتر و مطیع‏تر آنها است نسبت به او، اى جابر، به خدا نتوان نزدیك شد به خداوند تبارك و تعالى جز به اطاعت، با ما برات آزادى از دوزخ نیست و احدى را بر خدا حجتى نیست، هر كه مطیع خدا است، دوست ما است و هر كه نافرمان خدا است دشمن ما است، نتوان به ولایت ما رسید جز با عمل و ورع.
 
از هشام بن حكم، از امام صادق (ع)، فرمود: 
چون روز قیامت شود، یك دسته مردم برخیزند و پشت در بهشت در آیند و آن را بكوبند، به آنها گویند: شما كیانید؟ گویند: 
ما اهل صبریم، گویند: بر چه صبر كردید؟ گویند: بر طاعت خدا و از نافرمانى خدا، پس خدا عز و جل گوید: راست گویند، آنان را به بهشت برید و این است معنى قول خدا عز و جل (۱۰ سوره زمر): 
«همانا پرداخت شود به صابران مزدشان بى‏ حساب». 

أمیر المؤمنین (ع) بارها مى‏ فرمود: 
با وجود تقوى كمبود عمل نیست، چگونه عمل پذیرفته كم است. 


پی نوشت:
أصول الكافی / ترجمه كمره‏اى، ج‏۴، ص230.برچسب ها: شیعیان چگونه شناخته می شوند، شیعیان چگونه شناخته می شوند 2، شیعیان چگونه شناخته، شیعیان، شیعیان شناخته می شوند،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 تیر 1393 توسط حسین شرعیاتی

قالب وبلاگ

Online User