تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی کربلایی حیدر عیسایی - پاسخی به منکر خدا
پایگاه اطلاع رسانی کربلایی حیدر عیسایی
نه شرقی نه غربی حكومت علوییكى از منكران خدا كه سؤالات پیچده اى درباره خداشناسى در ذهن خود انباشته بود، به حضور امام صادق (ع )آمد و سؤ الات خود را مطرح كرد، و امام به یكایك آنها پاسخ داد، به ترتیب زیر:

منكر خدا: خدا چیست؟

امام : او چیزى بر خلاف همه چیز است ، كه گفتارم به یك (( معنائى ))، بر مى گردد، او چیزى است به حقیقت معنى چیز، نه جسم است و نه شكل ، نه دیده مى شود و نه لمس مى گردد، و با هیچیك از حسهاى پنجگانه ( بینائى ، شنوائى ، چشائى ، بویائى ، و بساوائى ) درك نمیگردد، خاطره ها به او نمى رسند، گذشت روزگار، موجب كاهش و دگرگونى او نخواهد شد.

منكر خدا: تو مى گوئى خدا شنوا و بینا است؟

امام : آرى شنوا است ولى بدون عضو گوش ، و بینا است بدون وسیله چشم ، بلكه به ذات خود شنوا و بیناست ، البته منظورم این نیست كه او چیزى است ، و ذات او چیز دیگر، بلكه براى فهماندن تو این گونه سخن گفتم ، حقیقت این است كه او با تمام ذاتش مى شنود، اما معنى كلمه ((تمام )) این نیست كه او جزء دارد، بلكه مى خواهم مقصودم را به تو بفهمانم ، برگشت سخنم این است كه : او شنوا، بینا و دانا است بى آنكه صفاتش ‍ جداى از ذاتش باشد.

منكر خدا: پس خدا چیست؟

امام: او ((رب)) (پروردگار)، معبود و ((الله)) است، اینكه مى گویم الله و رب است منظورم اثبات لفظ الف ، لام ، هاء، راء، و باء، نیست ، بلكه منظور آن حقیقت و معنایى است كه آفریننده همه چیز است ، و نامهائى مانند: الله ، رحمان ، رحیم ، عزیز، و... اشاره به همان حقیقت است ، و او است پرستیده شده بزرگ و عظیم.

منكر خدا: هر چیزى كه در خاطر انسان بگذرد، او مخلوق (ذهن ) است، نه خالق.

امام : اگر سخن تو درست باشد، لازمه اش این است كه وظیفه خداشناسى از ما ساقط شود، زیرا ما فقط به شناختن آنچه كه در ذهن مى گذرد مكلف مى باشیم ، آنچه كه ما درباره خدا مى گوئیم این است كه : ((هر چیزى كه به وسیله حواس ، قابل حس باشد و در محدوده احساس ما در آید مخلوق است (ولى حقیقت خدا قابل درك با حواس نیست ، پس او خالق است).

ذات پاك خدا داراى دو جهت نیست : 1- نیستى 2- شباهت به اشیاء، كه شباهت از ویژگیهاى مخلوق است كه اجزایش بهم پیوسته بوده ، و هماهنگى آشكار دارد، بنابراین چاره اى نیست جز اینكه بگوئیم آنهمه پدیده ها و آفریده شده ها، داراى پدید آورنده و آفریدگار است ، كه آن آفریدگار، غیر از آفریده ها است و شباهت به آنها ندارد، و گرنه مانند آنها داراى صفات آنها مى گردد مانند: پیوستگى ، هماهنگى ، تغییر، نبود نیرومندى به ناتوانى و حالات دیگر كه نیازى به شرح آنها نیست.

منكر خدا: آیا خدا داراى ذات و خودى است؟

امام : آرى ، جز با ذات و خودى ، چیزى ثابت نگردد.

منكر خدا: آیا خدا چگونگى دارد؟

امام : نه ، زیرا كیفیت و چگونگى جهت چیزى است (مثل سفیدى براى كاغذ) و او جهت ندارد، ولى باید در خداشناسى از دو چیزى دورى كنیم:

1- تعطیل و نیستى خدا.

2- تشبیه خدا به چیزى ، زیرا كسى كه ذات خدا را نفى كند، او را انكار نموده ، ربوبیت او را رد كرده ، و او را ابطال نموده است ، و اگر كسى او را به چیزى تشبیه كند، او را موصوف به صفات ساخته شده كه سزاواز مقام ربوبیت نیست كرده است ، بنابراین ، كیفیت به این معنى براى او درست نیست ، اما توصیف او به كیفیت به این معنى كه او را از دو جهت ((تعطیل )) (نیستى ) و ((تشبیه )) بیرون آورد، براى خدا ثابت است.

منكر خدا: آیا خدا، خودش متحمل رنج و زحمت كارها مى گردد؟

امام : او برتر از چنین نسبتى است ، تحمل رنج ، از صفات مخلوق است كه انجام كارها براى او بدون رنج میسر نیست ، ولى ذات پاك خدا بالاتر از این تصورات است ، اراده و خواستش ، نافذ است، و آنچه بخواهد انجام خواهد شد.
برچسب ها: پاسخی به منکر خدا، پاسخی به منکر خدا .، پاسخی به منکر خدا.، پاسخی به منکر خدا ..، پاسخی به منکر خدا...، پاسخی به منکر خد. ...، پاسخی به منکر خدا....،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 شهریور 1393 توسط حسین شرعیاتی

قالب وبلاگ

Online User